معرفی کتاب، شهر کتاب اردیبهشت، باشگاه کتاب‌خوانی چشمه، رمان، پاتریک مودیانو